Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
windows7 50,890 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 09:55
Unspecified 46,571 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 10:01
windowsnt 24,509 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 08:18
windowsxp2 17,879 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 05:09
windowsnt2 17,258 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 02:45
windowsvista 4,676 Thứ tư, 12 Tháng M. hai 2018 07:03
windows8 2,629 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 09:25
macosx 2,513 Chủ nhật, 16 Tháng M. hai 2018 23:50
linux2 1,683 Thứ hai, 17 Tháng M. hai 2018 09:51
windows2003 961 Thứ sáu, 30 Tháng M. một 2018 02:38
windows2k 861 Chủ nhật, 16 Tháng M. hai 2018 03:15
linux3 311 Chủ nhật, 09 Tháng M. hai 2018 15:30
windows95 38 Thứ bảy, 15 Tháng M. hai 2018 19:51
windows 38 Thứ sáu, 26 Tháng Một 2018 11:15
windowsxp 31 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 09:19
windows98 28 Thứ sáu, 28 Tháng Tư 2017 18:11
windowsme 23 Thứ hai, 10 Tháng M. hai 2018 22:56
mac 6 Thứ sáu, 11 Tháng M. hai 2015 11:28
windowsme2 6 Chủ nhật, 30 Tháng Tư 2017 16:46
freebsd 6 Thứ sáu, 11 Tháng M. hai 2015 21:27
windowsce 5 Chủ nhật, 08 Tháng Mười 2017 18:27
openbsd 4 Thứ sáu, 11 Tháng M. hai 2015 15:48
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 58
  •   Tháng hiện tại 3,244
  •   Tổng lượt truy cập 190,868
QUẢNG CÁO